Du er her

Socialvejlederkorpset

Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune udfører § 85 ydelser i brugerens eget hjem. Der er her tale om et bredt spektrum af sociale støtteforanstaltninger.

Der kan gives vejledninger, rådgivning, hjælp til selvhjælp til udførelse af dagligdagens gøremål mv., herunder også til personer, som i vidt omfang selv er i stand til at træffe valg.

Formålet med støtte til denne gruppe er en større selvstændiggørelse og udvikling af personlige færdigheder, bl.a. med henblik på opretholdelse af sociale netværk, struktur i dagligdagen m.v., for at gruppen i højere grad kan gøre brug af samfundets almindelige tilbud. Der opbygges efter visitation til ordningen, handleplan på den enkelte bruger.

Visitation til § 85 ydelser foregår igennem Myndighedsenheden i Ringsted Kommune. Ledelsesansvar for Socialvejlederkorpset samt planlægning af § 85 ydelser, påhviler Leder af Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune.

Sidst opdateret

16.06.2016