Du er her

Opsøgende medarbejdere (§ 99 i serviceloven)

Medarbejderne skaber kontakt og støtte til borgere.

Medarbejderne skaber kontakt og støtte til borgere, der ikke kan rummes af eller kan opsuges af samfundets øvrige tilbud eller borgere, der ikke er i stand til at modtage samfundets tilbud pga. en psykisk lidelse. Der kan her også være tale om borgere, der har en baggrund, der gør at de reagerer og agerer anderledes end man i almindelighed kan forvente.

Sidst opdateret

28.09.2014