Du er her

Opgangsfælleskab i Nørregade 102

Opgangsfællesskabet ”Nørregade 102” for voksne sindslidende henvender sig til gruppen af sindslidende, der ofte bor alene og isoleret.

Opgangsfællesskabet ”Nørregade 102” for voksne sindslidende henvender sig til gruppen af sindslidende, der ofte bor alene og isoleret. Denne gruppe af borgere har ofte et begrænset netværk og derved et liv i utryghed og med begrænsede handlemuligheder. Fordelen ved et opgangsfællesskab ligger i den tætte kontakt til personale og andre beboere. Ved kontakt, vejledning og involvering skabes netværk og beboerne får derved en mere tilfredsstillende og meningsfyldt hverdag, med mulighed for at bevare og udbygge sine personlige handlemuligheder i et kontakt og samværsforum med ligestillede.

Beboerne tilknyttes faste Socialvejledere i Socialpsykiatriens Socialvejlederkorps. Socialvejlederen udarbejder sammen med beboeren en handleplan med aftaler om indholdet i beboerens hverdag samt indhold i den støtte, vedkommende har brug for. Den enkelte beboer i opgangsfællesskabet timesættes i forhold til støtte efter SEL § 85. Ud over § 85 ydelsen for den enkelte beboer, tilknyttes opgangsfællesskabet bostøttetimer til fælles aktiviteter for alle beboerne i opgangen.

Opgangsfællesskabet er oprettet i en almen boligorganisation, hvor en hel opgang danner rammen om opgangsfællesskabet. En lejlighed i opgangsfællesskabet bruges til fælles aktiviteter med mulighed for fællesspisning, træning i almindelig daglig levevis samt andre sociale tiltag. Lejligheden er derudover træningssted for boligselskabets andre beboere med sindslidelser.

Botilbuddene er oprettet efter boliglovens almindelige regler. Det er lejelovens almindelige bestemmelser der gælder. Dette betyder at beboerne kan bo i egen lejlighed så længe de ønsker, blot beboerne overholder aftalerne i huslejekontrakten i lighed med andre lejere.

Sidst opdateret

16.06.2016