Du er her

Om Socialpsykiatrien

Der er i Ringsted Kommune en lang række af tilbud til voksne med en psykisk lidelse. Tilbuddene omfatter mange dele af tilværelsen med bolig, beskæftigelse og pædagogisk støtte.

Hvis du på grund af din lidelse har brug for ekstra støtte for eksempel i form af en bolig i tæt kontakt med andre, pædagogisk vejledning i hverdagen eller beskyttet beskæftigelse, så sker visiteringen til dette i afsnittet Sociale Opgaver, som er en del af Ældre- og handicapafdelingen i Ringsted Kommune.

Socialpsykiatrien i Ringsted tilbyder følgende:

  • Uvisiteret psykiatrisk værested ”Bjælken” med socialpsykiatriske medarbejdere.
  • Socialvejlederkorps, der udfører støtte i brugerens eget hjem.
  • Socialpsykiatrien råder over 6 støtteboliger ”Kilden” i Kildemarken, til disse støtteboliger er tilknyttet socialvejlederkorpset.
  • Socialpsykiatrien råder over 1 opgangsfællesskab for sindslidende ”Nørregade 102”, til dette opgangsfællesskab er tilknyttet socialvejlederkorpset.
  • Socialpsykiatrien har opbygget et ungeliv med eget mødested, hertil er tilknyttet en medarbejdere ansat i Socialpsykiatrien. Ungeliv arbejder med afklaring og tilbud til unge med psykosociale problematikker.
  • Opsøgende arbejde i socialpsykiatrien, misbrugsområdet og hjemløse.

Sidst opdateret

09.06.2016